Home / Ảnh đẹp / Trái tim người ta lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong càng yếu mềm bấy nhiêu. Vì họ nghĩ trên đời không thể có phép màu, không có chuyện khơi khơi được hạnh phúc nên họ phải tự bảo vệ cái yếu mềm

Trái tim người ta lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong càng yếu mềm bấy nhiêu. Vì họ nghĩ trên đời không thể có phép màu, không có chuyện khơi khơi được hạnh phúc nên họ phải tự bảo vệ cái yếu mềm

Trái tim phụ nữ

Check Also

Happy Father’s Day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *